Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft. által a https://ocsavarosuzemeltetes.hu/ internetes oldalon, valamint a székhelyünkön alkalmazott adatkezelési eljárásokat rögzítse és erről közérthető formában ügyfeleinket tájékoztassa. Elsősorban vállalkozásokkal állunk kapcsolatban, természetes személyek személyes adatait csak kivételes esetekben kezeljük.

 1. Az adatkezelő
  Neve: Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Kft
  Elérhetősége: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.
  Képviselő neve: Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna ügyvezető
  Elektronikus elérhetőség: info@ocsavarosuzemeltetes.hu 
  Adatkezelő honlapjának címe: https://ocsavarosuzemeltetes.hu/
  Cégjegyzék szám: 13-09-116782
   
 2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
  2330 Dunaharaszti, Fő út 162.; info@merosus.hu
   
 3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
  1. Telefonos megkeresések

   Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
   Nyilvános telefonszámunk felhívása esetén minden esetben látjuk a hívást kezdeményező fél telefonszámát, amennyiben nem rejtett számról történik a kapcsolatfelvétel. Nagy valószínűséggel a hívást kezdeményező fél nevét is megismerjük. Ezeket az adatot hozzájárulás alapján kezeljük, adatkezelésünk célja a gyors kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a városlakók, vagy bármely érdeklődő számára. Közfeladatot ellátó gazdasági társaságként kiemelten fontos számunkra, hogy elérhetőek legyünk rövid úton. Előfordulhat, hogy le kell jegyzetelnünk a hívó fél által bediktált személyes adatokat, amelyek között a lakcím gyakran szerepel. Szintén hozzájárulás alapján kezeljük ezt az adatot, abból a célból, hogy a megjelölt címen az igényelt munkát kollégáink elvégezhessék.

   Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
   Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig vagy törlési kérelemig kezeljük. Híváslistánk magától törlődik a készüléken, 14 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások. A papír alapon rögzített adatokat a hívó fél által igényelt munkavégzés befejését követően megsemmisítjük.

   Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?
   A hozzájárulás bármikor visszavonható, kérjük, küldjön egy rövid üzenetet a info@ocsavarosuzemeltetes.hu e-mail címre és adatait egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszám egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.
    
  2. Kapcsolatfelvétel a közvetlen e-mail címünkre küldött üzenettel

   Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
   Nyilvános elektronikus levelezési címünkre, az info@ocsavarosuzemeltetes.hu címre közvetlenül is küldhetnek üzenetet a városlakók és más érdeklődök. Az így küldött üzenetnél megismerjük az üzenet küldőjének nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozása, telefonszáma, fényképe az aláírásánál). A levélíró hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk.

   Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
   Ha nem alakul ki közöttünk hosszú távú szakmai kapcsolat, a levelet törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

   Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?
   A hozzájárulás bármikor visszavonható, kérjük, küldjön egy rövid üzenetet az info@ocsavarosuzemeltetes.hu e-mail címre törölni fogjuk a levelet a levelezőrendszerünkből. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

   Mi történik, ha tartós szakmai kapcsolat alakul ki közöttünk?
   Ha tartós szakmai kapcsolat alakul ki közöttünk, az így tudomásunkra jutott személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük, amelyhez az érdekmérlegelési tesztet elvégeztük. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre.
    
  3. Számlázási kötelezettségünk teljesítése

   Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
   Abból a célból, hogy számlázási kötelezettségünket teljesítsük, a következő adatokat kérjük el: számlázási név, számlázási cím és e-mail cím. Az átutalással kiegyenlítésre kerülő számláinknál a bankszámlakivonat tartalmazza a nevet és a bankszámlaszámot. Ezeket az adatokat jogi kötelezettségünk alapján kezeljük.

   Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
   Az adatok megőrzésének időtartama jogszabályi előírás alapján a kiállítás éve plusz nyolc év. 

   Mi történik, ha ügyfelünk nem adja meg a kért adatokat?
   Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.
    
  4. Partnereink elérhetőségei

   Kezelünk személyes adatokat abból a célból is, hogy konzultáljunk hasonló területen dolgozó szakemberekkel, segítséget kérjünk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyektől, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot.

   Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
   Partnereink nevét, telefonszámát, e-mail címét, esetleg foglalkozását kezeljük jogos érdek alapján. Ezeket az adatokat vagy egy névjegykártyáról, vagy egy levélből, esetleg honlapokról gyűjtöttük be. A munkaszervezés hatékonyságának elősegítése, a megfelelő szakemberek biztosítása és velük a gyors kapcsolatfelvétel a célunk az adatkezeléssel.

   Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
   Szakmai kapcsolat fennállásáig, vagy törlési kérelemig.

   A jogos érdek miatt
   Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre.
    
  5. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

   Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján?
   Szakmai önéletrajzot kérünk abból a célból, hogy a megüresedett álláshelyet betöltsük. A szakmai önéletrajzból megismert adatok: személyes azonosító adatok, kapcsolattartási adatok, képesítési adatok, szakmai tapasztalatok. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

   Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
   Az álláshely betöltését követően haladéktalanul töröljük a beérkezett önéletrajzokat, jelentkezéseket, kivéve, ha megkeresésünkre a hozzájárulást megkapjuk a további kezelésre.

   Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?
   A hozzájárulás bármikor visszavonható, kérjük, küldjön egy rövid üzenetet az info@ocsavarosuzemeltetes.hu e-mail címre törölni fogjuk jelentkezését, önéletrajzát, amennyiben elektronikus úton küldte be. Ha papír alapon érkeztek hozzánk ezek a személyes adatok, megsemmisítjük. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

   Mi történik, ha nem került kiválasztásra a jelentkező, de szeretnénk értesíteni a későbbiekben állásajánlatainkról?
   A kiválasztási eljárást követően feltesszük a kérdést, hozzájárul-e a jelentkező a személyes adatai további kezeléséhez. Hozzájárulás esetén a jelentkezést, önéletrajzot megőrizzük mindaddig, amíg a jelentkező a hozzájárulást vissza  nem vonja, vagy felvételre nem kerül társaságunkhoz.
    
  6. Sütik az oldalunkon

   A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

   Oldalunk a következő sütit kezeli:

   Munkamenet azonosító süti: PHPSESSID

   Ez a süti elengedhetetlen az oldal használatához és a felhasználók megkülönböztetését szolgálják a szerver számára, de csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. E sütik nem gyűjtenek Önről az Ön beazonosítását szolgáló információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. A süti a munkamenet végén törlődik.

   Oldalunk további sütiket nem kezel, személyes adatot nem gyűjtünk Önről. Az egyetlen kezelt süti hozzájárulás nélkül is alkalmazható, a süti elfogadó sávot mégis kihelyeztük oldalunkra. Ennek oka, hogy ma már keresik a felhasználók ezt a sávot, és bizalmatlanságot kelt a hiánya.
    
  7. Marketingtevékenység az oldalunkon

   Honlapunk nincs összekötve más rendszerekkel, követő kódot nem ágyaztunk be.
    
 4. Társaságunk ügyvezetőjén kívül a személyes adatokat megismeri

  Társaságunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

  Computerfutár Kft.; Székhely: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 35.; Adószám: 23163751-2-13; Telefonszám: 06-29-379-204; E-mail: info@computerfutar.hu
  Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, elvi lehetőség valamennyi személyes adat megismerésére a tárhely karbantartási munkálatok, vagy a távoli felügyeleti tevékenységük során. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás társaságunk részére.

  Könyvelés
  Mérlegképes Bt.;
  2364 Ócsa, Arany J. u. 8.
  Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.
   
 5. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

  Nem továbbítunk személyes adatot harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.
   
 6. A következő jogokat biztosítjuk személyes adatkezelésünkkel összefüggésben
  Társaságunk egyszerű, áttekinthető adatkezelése során minden jogosultságot biztosítunk a természetes személyeknek, amelyet a jogszabály előír. A terjedelmes jogszabályi szöveg nem minden esetben értelmezhető társaságunk vonatkozásában, ezért elsősorban azok ismertetésére törekedtünk, amelyek relevánsak működésünk során.
  1. Hozzáférés a személyes adatokhoz
   Ügyfelünk jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosult hozzáférést kapni a következő információkhoz: mi az adatkezelés célja, milyen adatokat kezelünk, kivel közöltük az adatokat, továbbítottuk-e valakinek, meddig kezeljük az adatokat, milyen jogosultságok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben.
    
  2. Helyesbítéshez való jog
   Ügyfelünk jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
    
  3. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
   Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfelünk kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük,
   • az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt ügyfelünk visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
   • partnerünk tiltakozik a jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
   • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük.

    Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelünk kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
     
  4. Személyes adatok korlátozásához való jog
   Ha ügyfelünk úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.
   Ha jogalap nélkül kezelünk személyes adatot, törlés helyett a korlátozást is kérheti ügyfelünk.
   Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.
    
  5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
   Partnerünk tiltakozhat a személyes adataik kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább.
    
  6. Adathordozhatóság
   Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelünk jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Ez esetünkben a nevet, e-mail címet, telefonszámot, számlázási címet vagy címet jelenti.
   Ügyfelünk kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
   Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
    
  7. Automatizált döntéshozatal
   Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így a velünk kapcsolatban álló ügyfelekre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.
    
 7. Panasz benyújtása
  Ha ügyfelünk úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, ügyfélszolgálatunk örömmel segít, kérjük írjon egy rövid üzenetet erre a címre:  info@ocsavarosuzemeltetes.hu

  Ügyfelünk bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetedet (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

  Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti ügyfelünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éred el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
   
 8. Automatizált döntéshozatal
  Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytat társaságunk.
   
 9. A megfelelő biztonság
  A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.
   
 10. Egyéb rendelkezések
  Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.
  A tájékoztatóban nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatóban nem, de a jogszabályokban részletezett kérdésekben a következő jogszabályok segítenek eligazodni:
  -    az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
  -    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

  Az adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:
  1.  Telefonos megkeresések: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
  2. Kapcsolatfelvétel a közvetlen e-mail címünkre küldött üzenettel: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
  3. Számlázási kötelezettségünk teljesítése: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja a számla kötelező elemeit; továbbá a 175. § (2) bekezdés a) pont- e-számla hitelesítésének kérdéseit részletezi.
  4. Partnereink elérhetőségei: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a jogos érdek.
  5. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése:  az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás.
  6. Sütik az oldalunkon: oldalunk nem kezel olyan sütiket, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges.
  7. Marketingtevékenység az oldalunkon: nem kezelünk személyes adatokat.