Veszélyes hulladékgyűjtés és egyéb események

Veszélyes hulladékgyűjtés és egyéb események

Június 16-án, szombat délelőtt gyűjtöttük a veszélyes hulladékokat a Polgármesteri Hivatal udvarán.

3 nagy konténer autógumit, 3 konténernyi  képcsöves készüléket, 2-2  m3 fáradt olajat és sütőolajat,  8 m3 festékmaradékot  hoztak be lakótársaink. Az egyéb, különféle hulladék / elemek, izzók/  belefért egy  200 literes hordóba.

Az első konténer már negyed 9-re megtelt. Szerencsére sokan éltek a lehetőséggel és hozták el az otthon tárolt veszélyes anyagokat. Önkormányzatunk szívesen segít abban, hogy kulturáltan  szabaduljunk meg a feleslegessé vált anyagoktól, berendezésektől. Legyünk őszinték, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek is jobb, ha nem a bekötő útjaink széléről kell összeszedni a környezetszennyező szemetet. / Tavasszal a vizeserdő felé vezető úton a különböző kidobott holmik mellett  autók műszerfalát gyűjtöttük be!/

A gyűjtés fegyelmezetten zajlott, az ide érkezők türelmesen megvárták, hogy az előttük érkező autókból kikerüljenek a kidobásra szánt holmik.

Annak ellenére, hogy a „KISBÍRÓ”-ban többször megjelent az átveendő készülékek, anyagok részletes listája, volt, aki egyéb elektromos hulladékot is hozott. Kollégáimat azzal fenyegette, hogy amit hozott, kirakja a hivatal udvarán. Természetesen ezt nem engedték.  Nem tudom, miért volt szükség a „ felháborodásra”! Elektromos hulladékot évek óta tavasszal is, ősszel is gyűjtünk, a  mostani listán csak a képcsöves berendezések szerepeltek.

Sajnos egyébként is tapasztalható, talán a gyakori frontátvonulások miatt, az emberek türelmetlensége. A napokban kollégám füvet nyírt a hivatal előtti parkolóban. / Nem kaszált!/ Egy „ kedves” ügyfelünk leparkolt,  belerugdosott a fűnyíróba és számon kérte a kollégát, hogy miért munkaidőben nyírja a füvet. Gondolom, éjjel nem zavartuk volna senki nyugalmát.

Az Egészségházban valaki megpróbálta felborítani a kávé automatát. Az üzemeltető cég jelezte, hogy ennek látszanak a nyomai. Kétségtelen, hogy dühítő, ha elnyeli a pénzünket, de az érintett akkor  sem jut a pénzéhez, ha felborítja.

Június 18-án e-mailben tájékoztatott bennünket egy anyuka a Köztársaság téri játszótéren tapasztaltakról:

„sajnos   az utóbbi időben szomorúan tapasztalom, hogy egyre több a szemét, a cigicsikkek mellett ma egy óvszerrel is találkoztunk a homokban”

Nem kommentálom az anyuka tapasztalatait, azt hiszem minden jóérzésű ember fölhördült, milyen nevelést kapott, egyáltalán kapott-e nevelést az, aki játszótéren pöfékel és óvszert dobál szét. Azt hiszem ez nem önkormányzati probléma, lényegesen nagyobb  itt a baj. Egyébként a szemetet minden hétköznap összeszedjük a játszótéren és hetente 1-2 alkalommal összeseperjük a teret.

Még valami, ami gondot okoz a településen. Lakótársaink egy része rendszeresen morog az utcák, járdák takarítása miatt. Talán egy évvel ezelőtt tájékoztatta Jegyző úr a KISBÍRÓ lapjain a lakosságot a vonatkozó jogszabályokról. Azt hiszem, nem árt felfrissíteni az ismereteinket:

5/2004. (I.24.) GKM rendelet

3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása

a)  A  járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjon meg.

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának ( kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz ( járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

 

Ócsa, 2018.06.25.

 

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft

Feltöltve: 2018.06.26